Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4/4/2024

44 nước, 4 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua