canhchat 1478 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

45 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua