canhchat 1446 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

67 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua