canhchat 1425 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 15/4/2024

33 nước, 3 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua