Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

56 nước, 7 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua