Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

22 nước, 3 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ