0902934388 1670 -12
nguyenpham 1764 +12

Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

49 nước, 4 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua