nguyenpham 1776 +12
0902934388 1658 -12

Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

126 nước, 18 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua