Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

30 nước, 2 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ