Duongst 1876 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

90 nước, 18 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ