Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

34 nước, 3 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ