Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

46 nước, 7 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ