canhchat 1456 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

76 nước, 11 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết