Hungyen 1759 -15
goldenbeach 1756 +15

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

81 nước, 11 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua