Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

80 nước, 6 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua