Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

100 nước, 16 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua