Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

56 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ