Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

46 nước, 4 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ