Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

130 nước, 24 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ