Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

58 nước, 7 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua