Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

48 nước, 8 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ