Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 21/4/2024

21 nước, 2 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ