Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 21/4/2024

68 nước, 11 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua