NgTai 2035 +9
monhon 1883 -9

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

38 nước, 3 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua