NgTai 2057 -20
monhon 1930 +20

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

61 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ