Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

63 nước, 9 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua