Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

41 nước, 7 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua