Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

237 nước, 26 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua