Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

50 nước, 7 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ