Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

2 nước, 1 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ