0902934388
 • Cờ tướng: Số trận: 3738, Thắng: 2541, Thua: 1096, Điểm: 1730
 • Cờ úp: Số trận: 119, Thắng: 36, Thua: 83, Điểm: 1241

Các trận gần đây của 0902934388

 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  0902934388 1654 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  0902934388 1654 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  0902934388 1697 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  0902934388 1667 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  0902934388 1667 0
  vs
  Anonymous 0 0