1101
 • Cờ tướng: Số trận: 104, Thắng: 47, Thua: 53, Điểm: 1543
 • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1385

Các trận gần đây của 1101

 • Cờ úp - 22/12/2023
  vanly 1411 +15
  vs
  1101 1400 -15
 • Cờ tướng - 22/12/2023
  1101 1351 -16
  vs
  xuan62 1383 +16
 • Cờ tướng - 22/12/2023
  xuan62 1367 +16
  vs
  1101 1367 -16
 • Cờ tướng - 22/12/2023
  1101 1383 -16
  vs
  xuan62 1351 +16
 • Cờ tướng - 22/12/2023
  xuan62 1367 -16
  vs
  1101 1367 +16
 • Cờ tướng - 21/12/2023
  hanm 1243 +22
  vs
  1101 1389 -22
 • Cờ tướng - 21/12/2023
  1101 1401 -12
  vs
  congnt 1516 +12
 • Cờ tướng - 21/12/2023
  congnt 1504 +12
  vs
  1101 1413 -12