271219693270
  • Cờ úp: Số trận: 231, Thắng: 119, Thua: 111, Điểm: 1541
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 271219693270