Baodat32018

Các trận gần đây của Baodat32018
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  Baodat32018 1340 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 16 giờ trước
  Baodat32018 1322 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Baodat32018 1343 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Baodat32018 1343 0
  vs
  Anonymous 0 0