Baodat32018

Các trận gần đây của Baodat32018
 • Cờ tướng - 7 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Baodat32018 1451 0
 • Cờ tướng - 7 giờ trước
  Baodat32018 1451 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Baodat32018 1439 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Baodat32018 1465 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Baodat32018 1465 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Baodat32018 1465 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Baodat32018 1455 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Baodat32018 1455 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Baodat32018 1455 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Baodat32018 1455 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  Baodat32018 1455 0