Bin2012

Các trận gần đây của Bin2012
 • Cờ tướng - hôm qua
  Bin2012 1046 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Bin2012 1048 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Bin2012 1048 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  tmt08 1420 +3
  vs
  Bin2012 1051 -3
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Bin2012 1059 0
  vs
  Anonymous 0 0