Black.007

Các trận gần đây của Black.007
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Black.007 1547 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Black.007 1558 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Black.007 1558 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Black.007 1558 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Black.007 1558 0
  vs
  Anonymous 0 0