Black.007

Các trận gần đây của Black.007
 • Cờ tướng - 9/12/2019
  Black.007 1547 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/12/2019
  Anonymous 0 0
  vs
  Black.007 1558 0
 • Cờ tướng - 9/12/2019
  Black.007 1558 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/12/2019
  Anonymous 0 0
  vs
  Black.007 1558 0
 • Cờ tướng - 9/12/2019
  Black.007 1558 0
  vs
  Anonymous 0 0