CuTeo

Các trận gần đây của CuTeo
 • Cờ úp - 33 phút trước
  CuTeo 1491 -14
  vs
  hn30 1528 +14
 • Cờ úp - 41 phút trước
  CuTeo 1503 -12
  vs
  Timor 1589 +12
 • Cờ úp - 50 phút trước
  Timor 1576 +13
  vs
  CuTeo 1516 -13
 • Cờ úp - 53 phút trước
  CuTeo 1531 -15
  vs
  Timor 1561 +15
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Timor 1545 +16
  vs
  CuTeo 1547 -16
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  CuTeo 1529 +18
  vs
  Timor 1563 -18
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  vualove 1447 -14
  vs
  CuTeo 1483 +14