Dai.Su

Các trận gần đây của Dai.Su
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Dai.Su 1724 -20
  vs
  dumuc 1643 +20
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  dumuc 1656 -13
  vs
  Dai.Su 1711 +13
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Dai.Su 1731 -20
  vs
  dumuc 1636 +20
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  dumuc 1649 -13
  vs
  Dai.Su 1718 +13
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Dai.Su 1704 +14
  vs
  dumuc 1663 -14