Damecoup

Các trận gần đây của Damecoup
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  Sumi 1451 -21
  vs
  Damecoup 1346 +21
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  Damecoup 1358 -12
  vs
  Sumi 1439 +12
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  Sumi 1425 +14
  vs
  Damecoup 1372 -14
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  Damecoup 1363 0
  vs
  Anonymous 0 0