Daobacthan
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 5423, Thắng: 2328, Thua: 3086, Điểm: 1436

Các trận gần đây của Daobacthan

  • Cờ úp - 23/6/2022
    Daobacthan 1424 0
    vs
    Anonymous 0 0