Haisinh

Các trận gần đây của Haisinh
 • Cờ úp - 23 phút trước
  voba 1504 +20
  vs
  Haisinh 1583 -20
 • Cờ úp - 34 phút trước
  Haisinh 1569 +14
  vs
  voba 1518 -14
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  voba 1498 +20
  vs
  Haisinh 1589 -20
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Haisinh 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 giờ trước
  Haisinh 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Haisinh 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Haisinh 1582 +7
  vs
  Hill 1364 -7