Hao20

Các trận gần đây của Hao20
 • Cờ úp - hôm qua
  Lieu 1465 +19
  vs
  Hao20 1527 -19
 • Cờ úp - hôm qua
  Hao20 1548 -21
  vs
  Lieu 1444 +21
 • Cờ úp - hôm qua
  Lieu 1456 -12
  vs
  Hao20 1536 +12
 • Cờ úp - hôm qua
  Hao20 1522 +14
  vs
  Lieu 1470 -14
 • Cờ úp - hôm qua
  Lieu 1485 -15
  vs
  Hao20 1507 +15
 • Cờ úp - hôm qua
  Hao20 1526 -19
  vs
  Lieu 1466 +19