Hiephy

Các trận gần đây của Hiephy
  • Cờ úp - 2 ngày trước
    BABAB 1644 -22
    vs
    Hiephy 1506 +22