Hiephy

Các trận gần đây của Hiephy
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Lieu 1587 -19
  vs
  Hiephy 1525 +19
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Lieu 1572 +15
  vs
  Hiephy 1540 -15
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Hiephy 1521 +19
  vs
  Lieu 1591 -19
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Lieu 1577 +14
  vs
  Hiephy 1535 -14
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Hiephy 1558 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Hiephy 1587 -10
  vs
  1960D 1724 +10
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  1960D 1713 +11
  vs
  Hiephy 1598 -11