Hoahau3

Các trận gần đây của Hoahau3
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Hoahau3 1292 +6
  vs
  Zeka 1046 -6
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Zeka 1053 -7
  vs
  Hoahau3 1285 +7
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Hoahau3 1278 +7
  vs
  Zeka 1060 -7
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Zeka 1068 -8
  vs
  Hoahau3 1270 +8
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Hoahau3 1262 +8
  vs
  Zeka 1076 -8
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Zeka 1085 -9
  vs
  Hoahau3 1253 +9
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Hoahau3 1244 +9
  vs
  Zeka 1094 -9
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Zeka 1104 -10
  vs
  Hoahau3 1234 +10