Huongtram
  • Cờ úp: Số trận: 3027, Thắng: 1536, Thua: 1484, Điểm: 1469
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Huongtram