KANTE
 • Cờ tướng: Số trận: 18, Thắng: 2, Thua: 16, Điểm: 1312
 • Cờ úp: Số trận: 3385, Thắng: 1622, Thua: 1755, Điểm: 1648

Các trận gần đây của KANTE

 • Cờ úp - 16/10/2022
  KANTE 1707 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16/10/2022
  KANTE 1707 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16/10/2022
  KANTE 1707 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 17/8/2022
  KANTE 1339 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 17/8/2022
  KANTE 1339 0
  vs
  Anonymous 0 0