KANTE

Các trận gần đây của KANTE
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  VK.H 1663 -10
  vs
  KANTE 1799 +10
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  KANTE 1799 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  KANTE 1787 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  KANTE 1787 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  KANTE 1787 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  KANTE 1787 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  KANTE 1787 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  KANTE 1787 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  KANTE 1787 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  KANTE 1787 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  KANTE 1779 0