Ken01

Các trận gần đây của Ken01
 • Cờ tướng - 29/10/2021
  Ken01 1553 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 29/10/2021
  Anonymous 0 0
  vs
  Ken01 1553 0
 • Cờ tướng - 29/10/2021
  Ken01 1553 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 28/10/2021
  Ken01 1545 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 28/10/2021
  Ken01 1545 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/10/2021
  Ken01 1563 -18
  vs
  thandg 1528 +18
 • Cờ tướng - 27/10/2021
  Ken01 1563 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/10/2021
  Ken01 1563 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/10/2021
  Ken01 1563 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/10/2021
  Ken01 1543 0
  vs
  Anonymous 0 0