L1983

Các trận gần đây của L1983
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  L1983 1439 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  crmtb 1660 +11
  vs
  L1983 1541 -11
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  L1983 1541 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  L1983 1555 -14
  vs
  ombom 1595 +14
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  ombom 1579 +16
  vs
  L1983 1571 -16
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  L1983 1553 +18
  vs
  ombom 1597 -18
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  ombom 1617 -20
  vs
  L1983 1533 +20