L1983

Các trận gần đây của L1983
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  L1983 1624 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  L1983 1596 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  L1983 1596 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  L1983 1596 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  bpbpbp 1524 +20
  vs
  L1983 1616 -20
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  L1983 1603 +13
  vs
  bpbpbp 1537 -13
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  L1983 1624 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  L1983 1637 0
  vs
  Anonymous 0 0