Magis

Các trận gần đây của Magis
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Magis 1538 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  Magis 1516 +17
  vs
  Nam1976 1534 -17
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  Nam1976 1517 +17
  vs
  Magis 1533 -17
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  Magis 1516 +17
  vs
  Nam1976 1534 -17
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  Nam1976 1517 +17
  vs
  Magis 1533 -17
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  luulac 1529 +17
  vs
  Magis 1550 -17
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  Magis 1533 +17
  vs
  luulac 1546 -17
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  luulac 1564 -18
  vs
  Magis 1515 +18