Magis

Các trận gần đây của Magis
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  Magis 1540 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Magis 1554 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  Magis 1538 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  Magis 1528 +22
  vs
  AGianh 1669 -22
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  AGianh 1693 -24
  vs
  Magis 1504 +24